geocad geocad

Lucrări cadastrale de formare a bunurilor imobile.

Lucrările de formare sunt lucrări mai ample și necesită un complex de lucrări efectuate. Însă aceste tipuri de lucrări cadastrale duc la o exploatare mai eficientă a bunurilor imobile și soluționarea la mai multe necesități. Sunt 5 tipuri de formări ca de exemplu:

Prin metoda separări: Bunul imobil care urmează a fi separat în două sau mai multe bunuri imobile în scopul unei tranzacții sau a exploatări mai eficiente care poate constitui un teren; un teren și construcții; un teren și o construcție care tot v-a fi separată; o clădire sau o încăpere izolată . Se pot forma bunuri atât din bunul imobil proprietate a unei persoane fizice sau juridice, cât și din bunul imobil proprietate comună. În cazul proprietății comune în urma separării se vor respecta aceleași cote de proprietate. Formarea prin separare se aplică în cazul când din bunul imobil se desprinde o parte pentru a forma un bun imobil independent. Ca rezultat al formării bunurilor imobile prin separare în schimbul unui bun se vor forma două sau mai multe bunuri imobile independente ale aceluiași titular. Este de menționat că procedura de formare se referă la bunul imobil, însă dreptul de proprietate nu se modifică. Astfel proprietar al bunurilor imobile formate prin separare rămâne persoana-proprietar al bunului inițial.
Prin metoda divizări: Bunul imobil care urmează a fi divizat în două sau mai multe bunuri imobile în dependență de cotele părți care poate constitui un teren; un teren și construcții; un teren și o construcție care tot v-a fi separată; o clădire sau o încăpere izolată. Formarea bunurilor imobile prin divizare se aplică în cazurile împărțirii proprietății comune. Divizarea bunului imobil se face, de regulă, proporțional cotelor-părți deținute de fiecare coproprietar. La solicitarea coproprietarilor această proporție poate fi încălcată.
Prin metoda comasări: Comasarea este o modalitate de formare a bunului imobil prin unirea a două sau mai multe bunuri imobile înregistrate având hotare comune, inclusiv hotare ce trec pe peretele comun, aparținând unuia și aceluiași proprietar sau aflându-se în proprietatea comună a acelorași persoane care poate constitui un teren; un teren și construcții; un teren și o construcție care tot v-a fi separată; o clădire sau o încăpere izolată.
Prin metoda combinare: Formarea bunului prin combinare este o acțiune de separare a unei părți din bunul imobil înregistrat, fără a se forma un bun imobil independent, și alipirea ei la un bun imobil adiacent care poate constitui un teren; un teren și construcții; un teren și o construcție care tot v-a fi separată; o clădire sau o încăpere izolată.
Prin metoda reparcelări: Formarea prin reparcelare se aplică în cazurile în care amplasarea mai multor terenuri, în hotarele existente nu permit utilizarea rațională a acestora (fragmentarea terenurilor agricole, includerea terenurilor agricole în intravilanul localităților) şi în urma reparcelării vor fi asigurate condiții optime de utilizare. Formarea prin reparcelare se inițiază de către proprietarii terenurilor respective, după finalizarea elaborării documentației urbanistice sau a proiectului de organizare a teritoriului şi transpunerii acestora în teren.