geocad geocad

Lucrări cadastrale la nivel de clădire / încaperi izolate.

Lucrări cadastrale în scopul radierii bunului imobil din Registrul bunurilor imobile. ( când se efectuează demolarea construcțiilor este necesar de a radia din Registrul Bunurilor Imobile).
Lucrări cadastrale curente la nivel de clădiri , în scopul recepției finale pentru clădire. ( în urma construirii a unor construcții noi este necesar de realizat procedura de recepție finală).
Lucrări cadastrale la nivel de încăperi izolate ce nu se află la nivelul solului și al locurilor de parcare în scopul recepției finale. ( în urma efectuării modificărilor interioare prin zidirea unor pereți noi sau demolarea pereților sau altor elemente constructive ce a dus la modificarea planului inițial).
Lucrări cadastrale simplificate la nivel de clădiri (în localități rurale unde au fost executate lucrări cadastrale masive).( în scopul înregistrări și moștenirii construcțiilor din localității rurale).