geocad geocad

Ridicări topografice

Categoria a III-a (prospecțiuni topografice): executarea prospecţiunilor topografice, a ridicărilor topografice de control, întocmirea planului topografic ingineresc la scara 1:10 000 și mai mare, întocmirea planului topografic de control; întocmirea planului obiectului de infrastructură tehnico-edilitară.
Categoria a IV-a (asigurarea geodezică a proceselor tehnologice la edificarea clădirilor şi construcțiilor): crearea bazei geodezice de trasare a construcţiei, trasarea pe șantier a construcţiilor liniare sau a părţilor lor componente, construcţiilor provizorii, crearea rețelei interioare a clădirii la cota „+0,00” şi la orizonturile de lucru şi a reţelei de trasare pentru utilajul tehnologic, verificarea geodezică a parametrilor geometrici ai elementelor constructive ale clădirii şi efectuarea prospecțiunilor de control, cu întocmirea documentației geodezice, efectuarea măsurătorilor geodezice pentru determinarea abaterilor elementelor constructive ale clădirii.